Стресни се, племе закъсняло! Живейш ли, мреш ли, ти не знайш! След теб потомство иде цяло - какво ще да му завещайш?

(Из "Линее нашто поколенье..." на Иван Вазов)